BYGGNADER

Det är inte bara det "naturliga" som lockar mig. Även byggnader ur olika vinklar och miljöer är tilltalande - allra helst utifrån ett historiskt perspektiv såväl som när byggnad och natur möts i spännande kontraster.

IMG_9427 IMG_9431 IMG_9440 IMG_9441 IMG_9451 IMG_9523 IMG_9534 IMG_9601 IMG_9611 IMG_9762 IMG_9769 IMG_3373 IMG_3605 IMG_3747 IMG_3750 IMG_3752 IMG_3754 IMG_3760 IMG_3767 IMG_3960 IMG_4071 IMG_4073 IMG_4074